Latvijas Lauksaimniecības muzejs


Pasākumi

 

Talsu Tautas nama Ķēniņmeitas muzikāli jautrā braucienā “Līgo, mani Talsi, līgo” aplīgo Talsus, iedzīvotājus un viesus. Latvijas Lauksaimniecības muzejs no 1:26:00

@vtua @Talsu_novads | @TalsuTV

 

Latvijas Lauksaimniecības muzejā jauna klātienes izstāde “Arkls”

 
Uzmini nu, kas tas ir? Abi gali dzīvi, vidus nedzīvs.
Pareizi!
(Vīrs, zirgs un ARKLS)
 
 
Latvijas Lauksaimniecības muzejs piedāvā klātienē apskatīt jauno izstādi “Arkls”, kurā ir apkopoti arklu veidi, to klasifikācija un izplatība Latvijā.
 

Covid-19 ierobežojumi muzeju darbībā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas

 

Lai arī no 2020.gada 10. jūnija ārkārtējā situācija Latvijā ir atcelta, arī turpmāk jāievēro fiziskā distancēšanās, roku higiēna un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi, lai novērstu turpmāku Covid-19 izplatību.

 

Latvijas Lauksaimniecības muzejs aicina apmeklētājus muzeja krājumu skatīt klātienē, kā arī atgādina, ja dalībnieku skaits grupā tiek plānots vairāk par pieciem cilvēkiem, lūgums iepriekš pieteikties. Muzeju apmeklējums tiek nodrošināts ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus.

 

Latvijas Lauksaimniecības muzeja apmeklētājus sagaidīs divas jaunas izstādes:

  • “A.Leppiks un J. Balsars – Latvijas lauksaimniecības inženierzinātnes speciālisti”. Tas ir stāsts par Baltijas mašīnu izmēģināšanas stacijas izveidi un tās vadītājiem;
  • “Arkls”. Tajā apkopoti arklu veidi, to klasifikācija un izplatība Latvijā. Arkls – galvenais zemes apstrādāšanas rīks, kas zemi apvērš un irdina. (no Latviešu konversācijas vārdnīcas, I sējums, 1927 – 1928. gads).

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" noteikto. Muzejos (ja netiek organizēts pasākums) tiek nodrošināts, ka vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra, vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 4 m2 publiski pieejamās telpu platības, tiek nodrošinātas atsevišķas (nodalītas) apmeklētāju ieejas un izejas plūsmas, nodrošinātas ejas starp izstāžu stendu rindām vismaz triju metru platumā, kā arī apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties norises vietā.

 

Turpmāk laika posmā no 10. līdz 30. jūnijam iekštelpās notiekošā kultūras pasākumā kopējais apmeklētāju skaits nedrīkst pārsniegt 100 personas, savukārt ārtelpās – 300 personu skaitu.

 

Kā obligāts nosacījums gan kultūras pasākumu norisē, gan kultūras iestāžu un izstāžu zāļu darbībā arī turpmāk noteikta 2 metru distances ievērošana starp personām jeb 4 m² platības uz vienu personu nodrošināšana (nepārsniedzot 50% no telpas ietilpības), biļešu iegāde tiešsaistē, izmantojot internetu (ja šāda iespēja ir nodrošināta), kā arī dezinfekcijas līdzekļu pieejamība roku un virsmu higiēnas nodrošināšanai pasākuma norises vietās un kultūras iestādēs, izstāžu zālēs. Ja starp personām nav iespējams ievērot 2 metru distanci un kontakta laiks starp tām ir ilgāks par 15 minūtēm, aicinām lietot mutes un deguna aizsegus.

 

Būtiska ir ikviena individuālā atbildība pret savu un sabiedrības kopējo veselību!

 

Sargi sevi, sargi apkārtējos!

Paldies visiem par sapratni un atbalstu!

 

Izstāde: Baltijas mašīnu izmēģināšanas stacija Latvijas Lauksaimniecības muzejā

 

Foto: Latvijas Lauksaimniecības muzeja arhīvs

 

Laikā, kad muzeji apmeklētājiem ir slēgti, Latvijas Lauksaimniecības muzejs, gaidot COVID-19 ārkārtējās situācijas beigas, ir veicis pētniecisko darbu un izveidojis jaunu, virtuālu izstādi - “A.Leppiks un J. Balsars – Latvijas lauksaimniecības inženierzinātnes speciālisti”. Izstāde būs apskatāma arī klātienē līdz ar COVID-19 ierobežojumu mazināšanu, attiecībā uz muzeju darbību un tā durvju vēršanu interesentiem.

 

Izstādē ir apskatīts stāsts par Baltijas mašīnu izmēģināšanas stacijas (Baltijas MIS) izveidi un tās vadītājiem. Jau 20.gadsimta pirmajos gados Rīgas Lauksaimniecības Centrālbiedrība Priekuļu Lauksaimniecības institūta sastāvā Priekuļos organizēja mašīnu izmēģināšanas staciju. Uz tās bāzes ar valsts finansiālu atbalstu 1911.gadā darbu uzsāka Baltijas MIS. Te strādājuši vairāk kā desmit zinātņu doktori un kandidāti.

 

 

Muzejpedagoģiskā nodarbība  "Kas iešūpoja Sauli?"

Nodarbību ievada muzeja darbinieka stāstījums par senajām ierašām, kādas bijušas Lieldienās, jo šodien mēs ikdienā esam saglabājuši  tikai trīs tradīcijas. Tās ir: pēršanās ar pūpolu zariem, olu ēšana un šūpošanās. Taču apmeklējot nodarbību skolēni iegūs dziļākas zināšanas par mūsu senču tradīcijām un ticējumiem saistībā ar Lieldienām. Mācīsimies zīmēt vistu, zaķi, veidot olu turētājus. Būs aktīvas rotaļas, olu krāsošana čuguna katlā uz ugunskura, olu kaujas un citas jautras izdarības.

Nodarbības ilgums līdz 2 stundām.

Maksa skolēniem- 2 EUR, skolotājiem bez maksas.

Iepriekšēja pieteikšanās.

Pielāgojam programmu skolēniem no 1-4 un 5-9 klasei.

 

 

Muzejpedagoģiskā nodarbība "Neba Maize pati nāca"

Maize jau no senseniem laikiem ir bijusi viens no nozīmīgākiem pārtikas produktiem, pret kuru cilvēki attiecas ar vislielāko cieņu, jo tās tapšana prasa sūru un grūtu darbu.

Šīs nodarbības mērķis ir pastāstīt jaunajai paaudzei, kāds darbs bija senčiem jāiegulda , lai celtu galdā smaržīgu maizes kukulīti.

Nodarbību ievada muzeja darbinieka stāstījums par zemes sastrādāšanu, sēju,labības pļaušanu,kulšanu, darbu maltuvē un maizes cepšanu. Skolēniem būs iespēja izvicināt spriguli, iejusties malēju lomā un samalt graudus rokas dzirnavās, kā arī mēģināt atpazīt graudus. Pēc tam minot mīklas, skandējot tautas dziesmas un risinot krustvārdu mīklas būs iespēja atcerēties muzeja darbinieka stāstīto.

Mērķauditorija- 1.-4. klase;

Nodarbības ilgums - ap 60 min.

Maksa skolēniem- 2 EUR, skolotājiem - bez maksas.

Iepriekšēja pieteikšanās.

 

 

Latvijas Lauksaimniecības muzejs īpaši aicina ciemos Kurzemes apceļotājus un piedāvā vairākus iemeslus iepazīties ar muzejā esošo krājumu, kā arī piedalīties dažādos ar muzeju saistītos pasākumos.

 
Muzejs atrodas Ziemeļkurzemē, Talsos - 113 km attālumā no Rīgas, 76 km no Ventspils un 145 km attālumā no Liepājas.
 
Muzejs atvērts visu gadu un tajā ir iespēja iepazīties ar īstām lauksaimniecības vēstures liecībām - visdažādāko zemes apstrādes, kopšanas, ražas novākšanas un pārstrādes tehniku, lauku amatnieku – kalēju un galdnieku darbarīkiem, ierīcēm un izgatavojumiem, visdažādāko transportu - sākot ar ratiem un beidzot ar kombainu -, zemes mērīšanai un meliorēšanai nepieciešamo, kā arī piedāvā telpas un teritoriju dažādiem pasākumiem. 
 
Katrs apmeklētājs te jutīsies kā mīļš ciemiņš.