Latvijas Lauksaimniecības muzejs


Ziedojumi un dāvinājumi

Ziedojumu un dāvinājumu konts: LV25TREL7160387011000
 
Jaunieguvums
 
2016.gadā Latvijas Lauksaimniecības muzejs piedalījās VKKF izsludinātājā mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma”.ar projektu – iepirkums -“Linu novākšanas kombains”.
Linkopība ir viena no tām lauksaimniecības nozarēm, kas diemžēl mūsdienās ir zaudējusi savu popularitāti un ražošanas apjomus. Līdz ar to nav saglabājusies arī tehnika , kas nodrošināja šo ražošanas procesu.
Pēc nopietniem un ilgstošiem meklējumiem Līvānu novadā tomēr atradās viens linu novākšanas kombains tehniski labā kārtībā.
Kombains  paredzēts garšķiedras linu plūkšanai, galviņu atpogaļošanai un atpogaļoto linu stiebriņu sasiešanai kūlīšos vai izklāšanai uz lauka.
Latvijā galvenokārt tika lietota linu novākšanas tehnika un traktortehnika. Ar kombainu tehnoloģiju viena agregāta gājienā (traktors  MTZ 80 + LKV-4A + piekabe 2PTS-4 ),  lini tiek noplūkti, sēklu daļa nosukāta un linu jucekņa veidā padota piekabē, bet linu stiebriņi izklāti lentēs tālākai tilināšanai. Agregāta ražīgums dienā bija 5 ha.
Lai arī muzejā pašreiz darbojas plaša izstāde par linu apstrādi, kurā ir apskatāmi visi linu apstrādes darba rīki, ieskaitot lielo tilta mīstīklu, taču nebija neviena  tehnikas vienības, kas atspoguļotu linu novākšanu vēlākā periodā- kolhozu un padomju saimniecību laikā. Tas bija  iztrūkstošais posms pilnīgākai linkopības  nozares darbības atspoguļošanai.    
Visi laipni aicināti  apskatīt muzeja jaunieguvumu.
(attēlā transportēšanas moments)
 
Neviens ziedojums nav mazs,
ja vien tas tiek mērķtiecīgi izlietots!
 
2012.gadā muzejam radās iespēja savā krājumā iegūt unikālu 19.g.s. meliorācijas drenu presi, taču nebija līdzekļu, lai nopirktu. Pateicoties meliorācijas darba entuziastu un darbinieku atbalstam mums izdevās savākt nepieciešamos līdzekļus agregāta ieguvei un konservācijai, tāpēc gribam teikt juridiskajām personām PALDIES par ziedojumu:
SIA "Zemgales meliorācija", Mārupes melioratoru biedrībai,  uzņēmumam "Riga Rent"
 
Privātpersonām:
Ilzei Bergmanei, Uldim Mednim, Imantam Spruģim, Kārlim Siļķem, Filimonijai Brigmanei, Valdim Grozam un Anitai Undrestei