Latvijas Lauksaimniecības muzejs


Projekti

 

 

Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā

 

17.11.2021.
 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) ERAF projekta Nr.4.2.1.2/19/I/015 “Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā” īstenošanas ietvaros š.g. oktobrī noslēgusi sākotnēji paredzētos būvdarbus – ēkai veikta ieejas ārdurvju un vārtu nomaiņa, apkures sistēmas, ventilācijas sistēmas un karstā ūdens sistēmas modernizācija, kā arī ūdenssildāmā katla nomaiņa, t.sk. granulu glabāšanas tvertnes ar padeves sistēmu.
 
Šobrīd tiek veikti saskaņošanas darbi ar atbildīgajām institūcijām par papildus finansējuma piešķiršanu projektam saistībā ar nepieciešamo jumta remontdarbu veikšanu, kas ir kritiski projektā noteikto rādītāju sasniegšanā un ilgtspējas nodrošināšanā.

 

01.07.2021.
 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) turpina ERAF projekta Nr.4.2.1.2/19/I/015 “Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā” īstenošanu.
 
Projektā paredzētie būvdarbi veikti kārtās – 2020.gada nogalē veiktie darbi ietvēra iekšdarbus (ēkas iekšējā apkures un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un daļēja vārtu un durvju nomaiņa), savukārt šī gada vasaras mēnešos plānots pabeigt atlikušos darbus.
 
Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2021.gada rudenim.

 

26.02.2021.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) turpina ERAF projekta Nr.4.2.1.2/19/I/015 “Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā” īstenošanu.

 

Projekta ietvaros tiek veikti būvdarbi, kas saistīti ar ēkas ieejas ārdurvju un vārtu nomaiņu, apkures sistēmas un siltummezgla modernizāciju, ventilācijas sistēmas modernizāciju, karstā ūdens sistēmas modernizāciju un ūdenssildāmā katla nomaiņu, vienlaikus uzstādot granulu glabāšanas tvertni ar padeves sistēmu.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas noteiktas 267 080,89 EUR apmērā, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apmērs 227 018,76 EUR jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums – 
40 062,13 EUR apmērā jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.

 

Projektu plānots īstenot un pabeigt līdz 2021.gada 30.augustam.


 

09.11.2020.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) ir aktīvi uzsākusi ERAF projekta Nr.4.2.1.2/19/I/015 “Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā” īstenošanu.

 

VTUA š.g. 1.septembrī noslēdza līgumu ar būvniecības uzņēmumu SIA “Velve-AE” par energoefektivitātes veicinošu pasākumu īstenošanu Latvijas lauksaimniecības muzeja ēkā, un šobrīd aktīvi norit būvniecības darbi. Būvdarbi saistīti ar apkures sistēmas un siltummezgla modernizāciju, ventilācijas sistēmas atjaunošanu, karstā ūdens sistēmas modernizāciju un ūdenssildāmā katla nomaiņu, vienlaikus nodrošinot  granulu uzglabāšanu un automātisku pārvietošanu, kā arī muzeja ēkas ieejas ārdurvju un vārtu nomaiņu.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas noteiktas 267080,89 EUR apmērā, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apmērs 227018,76 EUR jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums – 40062,13 EUR apmērā jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.

 

Projektu plānots īstenot un pabeigt līdz 2021.gada 30.augustam.


 

30.07.2020.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 2020.gada 24.martā noslēdza līgumu Nr.4.2.1.2/19/I/015 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas veicinošie pasākumi Latvijas Lauksaimniecības muzejā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes veicinošus pasākumus Zemkopības ministrijas īpašumā un VTUA pārvaldīšanā nodotajai ēkai Celtnieku ielā 12, Talsos, tādejādi ievērojami samazinot nepieciešamo enerģijas patēriņu ēkas siltumnoturības nodrošināšanai.

 

Projekta ietvaros paredzēts veikt sekojošus energoefektivitātes pamatpasākumus: ēkas ieejas ārdurvju un vārtu nomaiņu, apkures sistēmas un siltummezgla modernizāciju, ventilācijas sistēmas modernizāciju, karstā ūdens sistēmas modernizāciju un ūdenssildāmā katla nomaiņu, vienlaikus uzstādot granulu glabāšanas tvertni ar padeves sistēmu.

 

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 267 080,89 EUR apmērā, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apmērs 227 018,76 EUR jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums – 40 062,13 EUR apmērā jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.

 

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 30.augustam.

 

Vairāk par projektu tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv, sadaļā “Par VTUA”, apakšsadaļā “Projekti