Latvijas Lauksaimniecības muzejs


No grauda līdz maizei

 

Iespēja gūt reālu priekšstatu par to, kā un ar ko senči apstrādāja augsni, kā sēja, apkopa, vāca un pārstrādāja ražu, tas ir, no ar kokiem apaugušas zemes līdz smaržīgas maizes cepšanai.