Latvijas Lauksaimniecības muzejs


Pastāvīgās ekspozīcijas

No grauda līdz maizei

Iespēja gūt reālu priekšstatu par to, kā un ar ko senči apstrādāja augsni, kā sēja, apkopa, vāca un pārstrādāja ražu, tas ir, no ar kokiem apaugušas zemes līdz smaržīgas maizes cepšanai.


 

Cilvēks un ūdens

Tas ir „stāsts” par meliorāciju Latvijā, balstoties uz bagātīgu materiālu krājumu, izmantojot dokumentus un priekšmetus, kādi citur Latvijā nav pieejami un apskatāmi.

Interesanta ne tikai speciālistiem, bet arī ikvienam apmeklētājam.