Latvijas Lauksaimniecības muzejs


Muzejpedagoģiskās programmas

 

Muzejpedagoģiskā nodarbība "Neba maize pati nāca"

 

Maize jau no senseniem laikiem ir bijusi viens no nozīmīgākajiem pārtikas produktiem pret kuru cilvēki attiecas ar vislielāko cieņu, jo tās tapšana prasa sūru un grūtu darbu.

Nodarbības mērķis ir pastāstīt jaunajai paaudzei, kāds darbs bija senčiem jāiegulda, lai celtu galdā smaržīgu maizes kukulīti.

 • Mērķauditorija: 1. - 9.klase;
 • Nodarbības ilgums: 40 - 60 min.;
 • Maksa skolēniem: 2.00 EUR, gida pakalpojums 10.00 EUR. Skolotājiem - bez maksas;
 • Optimālais dalībnieku skaits: 10-40 skolēni.
 • Norises valoda: latviešu.

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās!

Norises apraksts: nodarbības sākumā skolēni tiek iepazīstināti ar darba rīkiem, kas aptver zemes apstrādi un sagatavošanu sējai. Muzeja pedagogs izrāda dažādus lauksaimniecības rīkus, kas detalizēti atspoguļo šo procesu. Tad seko stāstījums par labības sēju, pļauju un kulšanu, kā arī darbu maltuvē un maizes cepšanu. Nodarbības laikā skolēni tiek iesaistīti graudu malšanas procesā, kur ik vienam ir iespēja darbināt graudu maļamās rokas dzirnavas un tikt pie paša bīdelētiem miltiem.

Skolēnam stāstījuma laikā ir iespēja aktīvi līdzdarboties, izsakot minējumus par dažādiem maizes cepšanas rīkiem un to pielietojumu (piemēram, kas ir abra, lize, krāsns slota, kruķis, abrkasis u.c).

Programmas noslēgumā 1.- 4.klases skolēni min latviešu tautas mīklas par noklausīto tēmu un piemeklē dotajiem lauku darbu attēliem atbilstošas tautasdziesmas. Ir iespēja arī izgatavot maizes kukulīti no modelēšanas plastikas un dekorēt ar senajām latvju maizes zīmēm.

Savukārt 5. - 9.klases skolēni noslēgumā aizpilda burtu un krustvārdu mīklas par noklausīto tēmu.


 

Muzejpedagoģiskā nodarbība "Latvijas Lauksaimniecības muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu iepazīšana"

 

Nodarbības laikā piedāvājam iepazīties ar lauksaimniecības nozares attīstību, saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām. Ar tematiskām izstādēm tiek atspoguļotas dažādas amatu prasmes, lauksaimniecības nozares un ikdienas sadzīve lauku sētā.

 • Mērķauditorija: 1. - 12.klase;
 • Nodarbības ilgums: 40 - 60 min.;
 • Maksa skolēniem: 2.00 EUR, gida pakalpojums 10.00 EUR. Skolotājiem - bez maksas;
 • Optimālais dalībnieku skaits: 10 - 40 skolēni;
 • Norises valoda: latviešu, angļu, krievu.

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanā!

Skolēnam ir iespēja iepazīt:

 • vakarēšanu un sadzīves priekšmetu izmantošanu saimes istabā;
 • lina pārstrādes procesu;
 • zemes apstrādi;
 • ceļu līdz maizes klaipam;
 • piena pārstrādes rīku izmantošanu;
 • lauksaimniecības tehnikas un rīku pielietojumu dažādos lauku darbos;
 • kalēja un namdara darba rīku izmantošanu;
 • biškopības piederumu izmantošanu
 • meliorācijas un mērniecības attīstības pirmsākumus.

Caur aktīvu skolēna līdzdalību tiek veidota dziļāka izpratne par lauku darbiem. Skolēns tiek iesaistīts graudu malšanas procesā - malšana ar rokas dzirnavām, graudu un zirņu šķirošanas procesā, šķirošana ar šķirojamās mašīnas palīdzību.

1. - 4.klašu skolēni nodarbības noslēgumā vēro graudaugu attēlus un atpazīst to veidus, min burtu un krustvārdu mīklas. Skolēniem ir arī iespēja veidot no plastikas maizes kukulīti un māla krūzīti. Šo nodarbi pavada muzejpedagoga stāstījums par senajām latvju zīmēm un to izmantošanu priekšmetu apzīmēšanā.

Komandas darba ietvaros skolēni piemeklē katram lauku darbam atbilstošu tautasdziesmu vai saliek traktora attēlu no dotajiem attēla fragmentiem.

5. - 12.klašu skolēni nodarbības noslēgumā aizpilda uzdevumu lapu, kas ietver jautājumus par stāstā dzirdēto.

Programma noslēdzas ar "foto medībām", kur ierobežotā laikā skolēns muzeja izstāžu telpā atrod un nofotografē konkrētus objektus. Veiksmīgākie un vērīgākie dalībnieki tiek apbalvoti.